Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
KES niestacjonarne „Polityka regionalna i przestrzenna samorządu terytorialnego” : Doktoranckie studia stacjonarne w KAE
KES niestacjonarne „Polityka regionalna i przestrzenna samorządu terytorialnego”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KES niestacjonarne studia doktoranckie "Polityka regionalna i przestrzenna samorządu terytorialnego"

 

​Studia skierowane są do absolwentów studiów ekonomicznych, politologicznych, prawnych lub socjologicznych, a także studiów medycznych i technicznych. Ich uczestnikami mogą być pracownicy wszystkich szczebli administracji publicznej, organizacji trzeciego sektora, przedstawiciele biznesu, szczególnie realizującego zadanie dla sektora publicznego, a także młodzi pracownicy nauki wszystkich rodzajów uczelni wyższych.

Studia umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia oraz finanse.


 

 

 O studiach

 

REJESTRACJA ONLINE

Zasady realizacji studiów:

Zaliczenie wszystkich semestrów studiów uprawnia do uzyskania zaświadczenia tego faktu.

Uzyskanie doktoratu poprzedza otwarcie przewodu doktorskiego, a następnie publiczna obrona pracy.

 

 Adresaci studiów

 

Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) skierowane są do absolwentów studiów wyższych ekonomicznych, politologicznych, prawnych i socjologicznych oraz absolwentów studiów technicznych i rolniczych. Stanowią szansę dla pracowników administracji publicznej, nauczycieli akademickich rozpoczynających karierę oraz pracowników przedsiębiorstw i firm prywatnych działających w ramach w/w zakresu podmiotowego.

 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

Przedmioty obowiązkowe:

  1. Makro- i mikroekonomia
  2. Socjologia
  3. Filozofia
  4. Współczesne teorie rozwoju regionalnego i przestrzennego
  5. Samorząd terytorialny
  6. Ekonomia przyszłości
  7. Metodologia pracy naukowej
  8. Metody analiz wyników badań

Przedmioty do wyboru:

Moduł 1: Rozwój i polityka regionalna
Moduł 2: Rozwój i polityka przestrzenna
Moduł 3: Społeczeństwo obywatelskie

Seminarium doktorskie.

Organizacja zajęć

​Zajęcia w ramach studiów odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.

 
 

 Kontakt

 

Kierownik programu: Dziekan KES dr hab. Joachim Osiński, prof. nadzw. SGH 

Sekretariat studiów:
Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
ul. Wiśniowa 41
budynek W, pokój 53
02-520 Warszawa

telefon: 225649152

Bożena Gruca
e-mail: bozena.gruca@sgh.waw.pl 

program realizuje: KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 
najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu Perspektyw 2016

 

 Czesne

 
​Studia są odpłatne.