Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Szkoła Doktorska : O szkole i programach
Szkoła Doktorska
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 O szkole doktorskiej i programach

 
​​Cel Szkoły Doktorskiej SGH to przygotowanie do prowadzenia prac badawczych, niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy z wybranych obszarów nauk społecznych oraz metodologii badań w zakresie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

SGH ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w następujących dyscyplinach:
 • ekonomia i finanse,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki o polityce i administracji.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej obejmuje: program kształcenia i realizację Indywidualnego Planu Badawczego.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej realizowany jest w trzech dyscyplinach, w pięciu programach:
 • ekonomia i finanse w zakresie ekonomia, 
 • ekonomia i finanse w zakresie finanse,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki o zarządzaniu i jakości w języku angielskim.
O studiach w Szkole Doktorskiej
 
Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów.
 
Pogram_ksztalcenia w Szkole Doktorskiej obejmuje przedmioty:
 
A. wspólne dla wszystkich programów kształcenia:  w wymiarze 78 godz., w tym obligatoryjne 74 godz.:
1. Pisanie i publikowanie artykułów naukowych
2. Warsztat badacza
3. Warsztat z metodyki badawczej (w wersjach dostosowanych do specyfiki programu kształcenia w danej dyscyplinie naukowej)
4. Filozofia nauki 
5. Etyka w nauce 
6. Seminarium naukowe​

B. Kierunkowe (zalecane 3 – 4 przedmioty) w wymiarze 180 – 240 godz.
C. Specjalizacyjne (zalecane 2 – 4 przedmioty) w wymiarze 90 – 150 godz.
D. Wspierające (zalecane 2 – 4 przedmioty) w wymiarze 50 – 90 godz.;
E. Seminarium doktorskie obligatoryjne w wymiarze 60 godz.
 
Łącznie:  380 - 540 godz.
 
Indywidualny Plan Badawczy (obligatoryjny) (IPB) - przygotowywany przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (promotorami) oraz z promotorem pomocniczym, o ile został powołany.
 
Szkoła Doktorska kształci wysokiej klasy kadrę dla:
 • nauki, w tym szkół wyższych i instytucji naukowych,
 • praktyki gospodarczej, w szczególności przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
 • instytucji rządowych i samorządowych, organizacji międzynarodowych.

Uczestnik Szkoły Doktorskiej, odpowiednio do wybranego programu kształcenia, zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu kierunków rozwoju współczesnej makroekonomii i mikroekonomii, zarządzania, finansów, polityki i administracji, poznaje także kierunki badań w zakresie współczesnych ekonomicznych teorii przedsiębiorstwa i ekonomii międzynarodowej.

Doktorant nabywa umiejętności zarówno w zakresie: samodzielnego prowadzenia badań naukowych poprzez poznanie metodologii, metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych, jak i popularyzacji rezultatów swoich badań i rozwija niezbędne kompetencje społeczne.

 

 Doktorat wdrożeniowy

 
Doktorat wdrożeniowy w SGH dla pracowników firm i instytucji poszukujących innowacji w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania i administracji.
 

 Doktorat grantowy

 
​​Zapraszamy beneficjentów grantów badawczych do udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGH w ramach projektu doktoratów grantowych.
 

WIĘCEJ >​


 
 
 
 

 Programy kształcenia