Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski > Aktualności

Бесплатные курсы польского языка уровень A1

2021-09-10 CNJO kategoria: informacja 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, pragnąc wesprzeć inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącej organizowania kursów z języka polskiego dla migrantów z Białorusi, wraz z Centrum Nauki Języków Obcych przygotowała dodatkowe bezpłatne kursy języka polskiego dedykowane obywatelom Białorusi. 

 

Nasza oferta dotyczy jednej 30-godzinnej grupy na poziomie znajomości języka A1. Zajęcia będą odbywały się w terminie 16-29 września 2021 (oprócz weekendów), w godzinach 9.00-11.15.

Zajęcia będą prowadzone zdalnie (via MS Teams). 

Maksymalna liczba uczestników w grupie wynosi 25 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Informujemy, że nie zapewniamy podręczników do nauki języka polskiego. Ewentualny koszt zakup podręczników ponoszą kursanci.

 

Zapisy zostały zamknięte.


Высшая  коммерческая школа в Варшаве, желая поддержать инициативу Уполномоченного по гражданским правам Польши, касающуюся организации курсов польского языка для мигрантов из Беларуси, вместе с Центром обучения иностранным языкам предлагает гражданам Беларуси дополнительные бесплатные курсы польского языка (одна группа, 30 часов, уровень владения языком А1). Занятия будут проводиться дистанционно (в MS Teamsс 16 по 29 сентября (за исключением уик-эндов) с 9 до 11.15. Максимальная численность группы составляет 25 человек. Решающее значение имеет время подачи заявки. Стоимость учебников не включена в стоимость курса.

Запись на курсы с 10 сентября с 12.00  - Бланк заявки​


Запись на курсы окончена


 

Archiwum