Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski > Aktualności

Dwie nowe akredytacje IPMA-Student

2019-09-26 KZPr kategoria: informacja 

Od 2014 roku o certyfikat ten mogą ubiegać się studenci realizujący w SGH specjalność „zarządzanie projektami”. Od tej pory dołączają do nich także studenci kierunku magsterskiego zarządzanie projektami oraz słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami. SGH jest pierwszą polską uczelnią z tak szerokim zakresem certyfikowanych programów nauczania w zakresie zarządzania projektami.

IPMA-Student jest kompleksowym systemem certyfikacji wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami, nabytymi w trakcie studiów wyższych, skierowanym do studentów i absolwentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Program ten jest prowadzony we współpracy pomiędzy wybranymi uczelniami wyższymi a polskim oddziałem International Project Management Association (IPMA) – międzynarodowej organizacji skupiającej ekspertów, praktyków i naukowców zajmujących się zawodowo tematyką zarządzania projektami. Jest to pierwszy tego typu program certyfikacji w Polsce skierowany do studentów i słuchaczy niewymagający posiadania doświadczeń w prowadzeniu projektów. Jego celem jest poświadczenie nabycia wiedzy i umiejętności wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu projektowego.

Archiwum