Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski > Aktualności

III Seminarium naukowe „Polityka publiczna w Polsce..."

2014-11-07 KES kategoria: inne 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Administracji Publicznej.

Zaprasza na III Seminarium Naukowe „Polityka Publiczna w Polsce -  priorytety i wyzwania”.
 
17 listopada 2014 o godz. 09:45
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I
 

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Prof. SGH dra hab. Joachima Osińskiego Dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, serdecznie zapraszamy na III Seminarium Naukowe pt. Polityka publiczna w Polsce- priorytety i wyzwania, które odbędzie się 17 listopada 2014 r. Program Seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Katedry Administracji Publicznej.
 
Osoby zainteresowane udziałem w Seminarium uprzejmie prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 14 listopada 2014 r. na adres: kap@sgh.waw.pl
 
​Celem Seminarium będzie przegląd polityki publicznej w Polsce w kontekście relacji wewnętrznych (m.in. wyborów parlamentarnych i prezydenckich), zmian dokonujących się w Unii Europejskiej oraz zmian w geopolitycznej konstrukcji stosunków międzynarodowych  w Europie i jej bliskim otoczeniu. Działania w obrębie polityki zagranicznej, obronnej, energetycznej, infrastrukturalnej, czy spójności społecznej, wydają się być priorytetowe w perspektywie najbliższych 2-4 lat, a nie tylko we wspomnianej perspektywie kolejnych wyborów. Dyskusja w trakcie Seminarium powinna wyłonić priorytetowe polityki rodzajowe oraz wskazać na najważniejsze działania, które powinny być podjęte przez polskie władze w ich ramach, w najbliższej perspektywie do 5 lat. Sformułowane rekomendacje w tym względzie powinny mieć wymiar teoretyczny i praktyczny oraz charakteryzować się wielowariantowością.

Archiwum