Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski > Aktualności

CEMBA otrzymała klasę mistrzowską w ratingu programów MBA

2020-12-09 br kategoria: informacja 

CEMBA (Canadian Executive MBA) to program w języku angielskim realizowany przez SGH we współpracy z The Université du Québec à Montréal (UQAM). Zawartość merytoryczna oraz jakość oferowanych w ramach programu wykładów jest identyczna jak na kanadyjskim uniwersytecie partnerskim i zgodna z jego standardami. 

Wykładowcami w programie są w około 50 proc. profesorowie uniwersytetów kanadyjskich, w tym głównie UQAM, University of Manitoba, St. Francis Xavier University, University of Windsor oraz profesorowie z Wielkiej Brytanii i USA. Wykładają również pracownicy SGH, którzy odbyli szkolenia na uniwersytetach kanadyjskich. Absolwenci programu otrzymują tytuł i dyplom MBA z UQAM - taki sam, jaki otrzymaliby, studiując w Kanadzie, a także dyplom ukończenia studiów specjalnych wydany przez SGH.

CEMBA jest też najlepszym programem MBA zgodnie z rankingiem MBA Perspektywy. Obecnie otwarta jest rekrutacja na XXVII edycję.

Program jest obsługiwany przez Centrum Programów MBA (SGH)

Rating Programów MBA 2020 Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM


Archiwum