Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Polski : FAQ, często zadawane pytania - rekrutacja na studia
Oferta SGH
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 FAQ – często zadawane pytania

 
 
 
 studia licencjackie pasek 
  
Jak mogę dostać się na studia licencjackie?  
   
To proste, wystarczy zdać maturę z czterech niżej wymienionych przedmiotów:
  • przedmiot pierwszy na poziomie rozszerzonym: matematyka lub fizyka
  • przedmiot drugi na poziomie rozszerzonym do wyboru: geografia, historiainformatyka, wiedza o społeczeństwie, ekonomia lub fizyka jeśli nie była wskazana jako pierwszy przedmiot.
  • pierwszy język obcy na poziomie rozszerzonym do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, lub włoski
  • drugi język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym do wyboru (inny niż ten z pierwszego wyboru): angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski
a następnie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym.

Pamiętaj, że brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych za dany przedmiot.

Jaki kierunek studiów powinienem wybrać? 
  
Na studiach licencjackich w języku polskim kierunek wybiera się na koniec pierwszego roku. Jest więc sporo czasu na zapoznanie się ze szczegółową ofertą SGH. Pomocą służy też ZWIAD – Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji SGH
 
Program kierunku studiów w języku angielskim realizuje się w całości od początku pierwszego roku zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.

 
 
punkty maturalne pasek 
 
Ile punktów za przedmioty rozszerzone można otrzymać w rekrutacji?
 
Za każdy z nich otrzymasz maksymalnie po 100 punktów. Za wszystkie trzy możesz więc zdobyć maksymalnie 300 punktów.
 
 
Zdaję przedmioty na poziomie podstawowym. Czy dostanę za nie punkty w rekrutacji?
 
Drugi język obcy możesz zdać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Za ten przedmiot otrzymasz maksymalnie 33 punkty. Resztę wymaganych przedmiotów trzeba zdać na poziomie rozszerzonym. 

Czy pierwszy język zdeklarowany na maturze jest pierwszym językiem w rekrutacji?  
  
Nie musi tak być. Ważne, aby jeden z języków obcych był zdany na maturze na poziomie rozszerzonym. Wtedy wpisujemy go w systemie rekrutacyjnym jako pierwszy język obcy.
 
Zdaję język obcy na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym. Czy liczą się one w rekrutacji jako dwa oddzielne języki?  
 
Nie. Na maturze trzeba zdać dwa różne języki obce, jeden może być na poziomie podstawowym.

Czy przedmiot business i management jest uznawany tak jak ekonomia?

Tak, przedmio business i management jest uznawany tak jak ekonomia.

Jak będą przeliczane punkty z IB Mathematics Studies SL?

Na naszej stornie znajdziesz przelicznik ocen na punkty SGH. Jeśli na świadectwie IB nie będzie oceny z ww. przedmiotu, to nie będziemy mogli dokonać przeliczenia na punkty kwalifikacyjne.

Czy odbędzie się wstępny test do SGH na stacjonarne studia licencjackie na rok akademicki 2021/2022? 

Test WOP w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 został odwołany. 

 
studia magisterskie pasek
  
Jak mogę dostać się na studia magisterskie? 
 
Studia stacjonarne w jęz. polskim:

1.
Przyjęcie w trybie naboru powszechnego.
Jeśli skończyłeś inną uczelnię niż SGH, studiujesz tam na innym kierunku magisterskim i chcesz podjąć drugi albo jesteś absolwentem SGH z ubiegłych lat – możesz wziąć udział w rekrutacji w ramach trybu powszechnego na podstawie wyniku ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej.
  
2. Rekrutacja na podstawie średniej.
W ramach naboru absolwentów studiów I stopnia SGH (stacjonarnych, niestacjonarnych popołudniowych lub niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych), mogą być dopuszczeni rekrutujący się po raz pierwszy w tym trybie:

– studenci SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 (sto pięćdziesiąt) punktów ECTS i jednocześnie uzyskali średnią z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5;

– absolwenci studiów pierwszego stopnia SGH, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5 i uzyskali tytuł zawodowy licencjata w SGH pomiędzy 1 października 2020 roku a 23 czerwca 2021 roku

Średnia, która zostanie uwzględniona podczas postępowania rekrutacyjnego będzie zaciągnięta ostatniego dnia rejestracji na studia magisterskie (23 czerwca 2021r.) z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów.


Studia niestacjonarne oraz stacjonarne w jęz. angielskim:
Kryterium kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim jest kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę wyboru w ISR poziomu studiów.

WAŻNE: Kolejność zgłoszeń na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim ustalana jest na podstawie czasu przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia w ISR (kliknięcie przycisku "Weź udział w rekrutacji"), a nie moment dokonania wpłaty rekrutacyjnej, wgrania zdjęcia, wypełnienia zakładek.
 
studia angielski pasek
 
 
Jaki dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego potrzebuję, żeby móc studiować po angielsku?
 
Przykładowa lista akceptowanych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego znajdziesz TU.
 
   
tryby studiów pasek
 
Jakie tryby studiów są dostępne w SGH?  
 
Studia w języku polskim są dostępne w trzech trybach:
  • stacjonarne
  • niestacjonarne popołudniowe
  • niestacjonarne sobotnio-niedzielne   

Studia w języku angielskim są dostępne wyłącznie w trybie stacjonarnym.  

  
studia stacjonarne pasek

 

Jakie są progi punktowe na studia stacjonarne?  

a) studia licencjackie
 
Próg punktowy oscyluje w granicach 260/333 pkt. w konkursie świadectw maturalnych.

W naborze 2020/21 nie odbył się WOP, więc ostateczny próg wyniósł 255 pkt.

Progi z lat 2013-2020 są dostępne na stronie. 

 
b) studia magisterskie
 
Próg punktowy oscyluje w granicach 60/100 pkt. ze sprawdzianu z wiedzy o gospodarce. 

Progi z lat 2019-2020 są dostepne 

   
studia niestacjonarne pasek
 
W jakich godzinach odbywają się studia popołudniowe (wieczorowe)?
 
Co do zasady odbywają się w godzinach popołudniowych (mogą być wyjątki) od poniedziałku do piątku.
 
 
W jakich godzinach odbywają się studia sobotnio-niedzielne (weekendowe)?
 
Odbywają się co 2 tygodnie wyłącznie w soboty i w niedziele w godzinach 8:00-21:00.
 
Jakie są progi punktowe na studia niestacjonarne?
 
a) licencjackie
Na studia I stopnia brane są pod uwagę wyniki z tych samych przedmiotów co na studia stacjonarne, natomiast progi punktowe są zazwyczaj niższe.
b) magisterskie
W procesie rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń.

Jakie są warunki rekrutacji na studia niestacjonarne magisterskie?  
 
Kryterium kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim jest kolejność zgłoszeń kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę wyboru w ISR poziomu studiów
WAŻNE: Kolejność zgłoszeń na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim ustalana jest na podstawie czasu przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia w ISR (kliknięcie przycisku "Weź udział w rekrutacji"), a nie moment dokonania wpłaty rekrutacyjnej, wgrania zdjęcia, wypełnienia zakładek. 

harmonogram rekrutacji pasek 
Gdzie mogę znaleźć harmonogram rekrutacji?
 
Cudzoziemcy: 
 
   
rejestracja pasek  
Gdzie mogę się zarejestrować?
 
Link do systemu rekrutacyjnego będzie dostępny od 10 maja 2021 r. od godziny 12:00 (południe) na stronie SGH.
Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 10 maja 2021 r.​​ 

Kiedy rozpoczyna się rejestracja na studia?
 
studia licencjackie - 10 czerwca 2021 r. od godziny 12:00 (południe)
studia magisterskie - 8 czerwca 2021 r. od godziny 12:00 (południe)​


Dlaczego nie mogę wpisać innych języków obcych niż te, które są wymienione w systemie rekrutacyjnym?
 
Możesz wpisać tylko te języki obce, których można uczyć się w ramach lektoratu w SGH. Są to: angielski, rosyjski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański. 
 
Wpłaciłem opłatę rekrutacyjną, ale w systemie dalej nie mam informacji o jej zaksięgowaniu. Co powinienem zrobić?
 
Mamy 2 dni robocze na zaksięgowanie każdej opłaty rekrutacyjnej. Jeśli wykonałeś przelew w weekend, informacja na koncie rekrutacyjnym powinna pojawić się najpóźniej w środę. Jeśli wykonałeś go w któryś z dni roboczych, w ciągu kolejnych dwóch zaksięgowanie opłaty zostanie odznaczone w systemie.
   
  dokumenty pasek
 
 Jakie dokumenty mam złożyć?

Obywatele polscy:

Cudzoziemcy:

 
akademiki pasek
 
 
Czy istnieje możliwość zamieszkania w akademiku i jaki jest jego koszt?  
 
Oczywiście! Jeśli Twoje miejsce stałego zamieszkania znajduje się powyżej 40 km od Warszawy, możesz ubiegać się o przyznanie miejsca w akademikach SGH. Cena jest uzależniona od wybranego akademika oraz liczby osób w pokoju. Po więcej informacji zapraszamy do Biura Domów Studenta.
 
 
cudzoziemcy pasek
 
 
Jestem cudzoziemcem. Czy mogę studiować bezpłatnie?
 
Jeśli masz jeden z dokumentów wymienionych tutaj możesz ubiegać się o przyjęcie na studia bezpłatne. 

Jestem cudzoziemcem. Nie mam żadnego z dokumentów wymienionych tutaj. Jak mam się rekrutować na studia licencjackie?

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców na rok akademicki 2021/2022 są dostępne na stronie.

 

Jestem cudzoziemcem. Nie mam żadnego z dokumentów wymienionych tutaj. Jak mam się rekrutować na studia magisterskie?
 
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców na rok akademicki 2021/2022 są dostępne na stronie.
 
  obywatele unii europejskiej pasek  
Jestem obywatelem UE i nie posiadam polskiego obywatelstwa. Czy muszę płacić za studia?

Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia bezpłatne (tylko stacjonarne w języku polskim).

    
karta polaka pasek
 
  
Mam Kartę Polaka. Czy mogę studiować bezpłatnie?
 
Tak, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia bezpłatne (tylko stacjonarne w języku polskim).
 
    podwójne obywatelstwo pasek 

Posiadam obywatelstwo polskie i inne. Jak mogę się dostać na studia w języku angielskim?

Nie możesz rekrutować się jako cudzoziemiec. Powinieneś rekrutować się jako obywatel Polski.
 

przeniesienie pasek
 
 
Jestem studentem na innej uczelni. Jak mogę przenieść się na studia do SGH? 
 
Skontaktuj się z odpowiednim Dziekanatem w celu omówienia szczegółów.
 
Kontakt:
 
 
stypendia pasek  
Czy uczelnia udziela wsparcia finansowego lub oferuje stypendia?
 
Informacje o stypendiach znajdują się tutaj. Akceptujemy również stypendia zewnętrzne. 
 
Warto wiedzieć: Małżeństwo Judyty i Bronisława Blassów, fundatorzy bezzwrotnego stypendium w wysokości 10 tysięcy dolarów dla najlepszego studenta II roku na kierunku finanse i rachunkowość SGH.
 
wycieczka sgh pasek  
Czy można odwiedzić SGH?
 
Zapraszamy do odwiedzin! W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@sgh.waw.pl
 
 
wymiana miedzynarodowa pasek
 
Kiedy mogę wyjechać na Erasmusa?
 
Możesz wyjechać w zależności od tego, czy:
  • ukończyłeś pierwszy rok studiów licencjackich w SGH
  • ukończyłeś jednolite studia magisterskie
  • ukończyłeś pierwszy semestr studiów magisterskich w SGH

 
Dokąd mogę wyjechać na wymianę?
 

SGH prowadzi bardzo szeroką współpracę z blisko 300 uczelniami na całym świecie. Pełną ofertę wymiany międzynarodowej znajdziesz na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.
 
 
Z kim mam się kontaktować w sprawie wyjazdu?

 
Z Centrum Współpracy Międzynarodowej. ​
 
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
Dzien otwart online w SGH, zapraszamy 20 marca 2021 r. o godz. 12.00
2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png
 
 

 Komunikat z 16 marca 2020

 
Szanowni Kandydaci, 

w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, że do odwołania nie możemy obsługiwać osobiście kandydatów w naszym biurze

Zachęcamy do kontaktu mailowego. Wszystkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować pod adres:


Zapraszamy do naszych grup rekrutacyjnych na Facebooku – poruszamy tam najważniejsze tematy związane ze zbliżającą się rekrutacją, dołącz:
 

 Masz pytania?

 

Dział ​Rekrutacji

al. Niepodległości 162,
pok. 37, parter, budynek główny

+48 22 564 77 77
+48 22 564 77 76
+48 22 564 77 72

e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl​