Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Polski : Dzień otwarty | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oferta SGH
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Dzień otwarty online – 24 października

 
W trosce o zdrowie kandydatów i ich rodzin dzień otwarty SGH jesienią 2020 r. nie odbędzie się w murach uczelni. 

Aby nie pozostawić kandydatów bez odpowiedzi na pytania związane z rekrutacją na studia przeprowadzimy transmisję online dnia otwartego z możliwością zadawania pytań.

---

Dołącz do wydarzenia na FB​.

---

A zanim spotkamy się 24 października: 

 Szukasz informacji?

 
​Poza dniem otwartym online również zapraszamy do kontaktu z nami:

REKRUTACJA na studia licencjackie i magisterskie:

Zasady rekrutacji na studia I stopnia:

Zasady rekrutacji na studia II stopnia:

Kontakt z Działem Rekrutacji


WYMIANA ZAGRANICZNA, PROGRAMY PODWÓJNYCH DYPLOMÓW

wymiana zagraniczna i programy podwójnych dyplomów: cwm@sgh.waw.pl​

strona Centrum Współpracy Międzynarodowej: www.sgh.waw.pl/cwm


PROGRAM CEMS


NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH (realizowana przez Centrum Nauki Języków Obcych):

www.sgh.waw.pl/cnjo

cnjo@sgh.waw.pl


SPORT W SGH (zajęcia realizuje Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu):

www.sgh.waw.pl/cwfis

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

www.olimpiada.edu.pl


DORADZTWO KARIERY:

Poznaj naszych doradców kariery

przejrzyj PORADNIK KARIERY SGH​


ORGANIZACJE STUDENCKIE:

Zapoznaj się z informacjami o organizacjach studenckich na stronie Samorządu Studentów.


 

 broszury informacyjne

 
okladka-licencjackie-2018-2019.pngokladka-magisterskie-2018-2019.png 
 InformatorSGH-pl.png
 

 SGH w rankingach

 

WIĘCEJ >

 

 
 

 Potwierdzona jakość

 
​​Polskie i międzynarodowe akredytacje to najlepsze potwierdzenie najwyższej jakości studiów oferowanych przez SGH.
 

 Równoległe programy

 
 

 Studia i biznes

 

Spośród wielu inicjatyw podjętych przez uczelnię jedną z najważniejszych jest powstanie Klubu Partnerów SGH. To wspólny projekt polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw współpracujących z SGH na wielu płaszczyznach. 

W czasie studiów każdy ma szansę na staż czy praktykę w jednej z partnerskich firm naszej uczelni.

Dodatkowo studenci naszej SGH mogą skorzystać z programu Studiuj Praktycznie – wyjątkowej oferty przedmiotów realizowanych przez specjalistów-dydaktyków wraz ze specjalistami-praktykami

 

 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 
W trakcie Dnia Otwartego niektóre z naszych działań wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na ten temat:

1. Administrator Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl​.

3. Cel przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 
  • rejestracji uczestników Dnia Otwartego i informowania ich o ważnych terminach i wydarzeniach związanych z rekrutacją na studia w SGH – w przypadku wypełnienia i przesłania formularza;

  • przesłania fotografii wykonanych w ramach akcji „Zdjęcie z rekinem biznesu SGH” na podany adres e-mail oraz wysyłania informacji o ofercie edukacyjnej – w przypadku wzięcia udziału w tej akcji;
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tzn. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

5. Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

6. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, a także podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.

7. Czas przetwarzania danych osobowych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od momentu ich pozyskania lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO.

9. Informacja o prawie wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Ponadto informujemy, że w trakcie Dnia Otwartego będą wykonywanie fotografie oraz nagrywane filmy w celu udokumentowania przebiegu wydarzeń, które zostaną opublikowane na stronie internetowej SGH oraz w mediach społecznościowych SGH (Flickr, Facebook, Instagram, Youtube, Linked in, Twitter). ​
 
dzień otwarty online odbedzie się 24 października 2020 r. o godz. 12.00

 

 GRUPY REKRUTACYJNE NA FACEBOOKU

 
​Zapraszamy do naszych grup rekrutacyjnych na Facebooku – poruszamy tam najważniejsze tematy związane ze zbliżającą się rekrutacją, dołącz:
 

 odwiedź nas w innym terminie

 

Nie możesz przyjść do nas na Dzień Otwarty? Odwiedź nas w innym terminie.

Zapraszamy licea i nauczycieli na specjalne spotkania w SGH. 

 

 Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162,
pok. 37, parter

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

Jak do nas dojechać

 

 Studia w SGH

 
 

 Zobacz także