Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Polski : Dzień otwarty | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oferta SGH
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Dzień Otwarty online 20 marca 2021

 
20 marca 2021 r. o godzinie 12.00 zapdaszamy na dzień otwarty online w SGH


​​​Drodzy Kandydaci,

serdecznie zapraszamy Was na wiosenną edycję dnia otwartego online – 20 marca w godzinach 12.00-14.00.  
Zapoznacie się z naszą ofertą edukacyjną, spotkacie się z naszym doradcą zawodowym, a co najważniejsze poznacie zasady rekrutacji.
 
Agenda dnia otwartego:

12.00 powitanie
12.05 zasady rekrutacji na studia I i II stopnia
12.30 możliwości wyjazdów zagranicznych
12.40 planowanie i rozwój kariery zawodowej
12.50 życie studenckie
13.00–14.00 sesja Q&A


Wydarzenie towarzyszące:

11.00–11.45 webinar na MS Teams (szczegóły niżej--> zapisz się 
Temat: Marka osobista – duża szczypta inspiracji
Prowadzący: doradca kariery p. Kinga Strzelecka


Przed wydarzeniem zobacz też:

Przeczytaj:
 

 Webinar: Marka osobista – duża szczypta inspiracji

 
warsztat skuteczne cv.jpg
W dniu wydarzenia w godzinach 11.00-11.45 gorąco zachęcamy Was do wzięcia udziału w webinarze w aplikacji MS Teams pt. „Marka osobista – duża szczypta inspiracji”

 
Poprowadzi go nasz doradca kariery, Kinga Strzelecka.
Psycholog, doradca kariery, trener biznesu posiadający bogate doświadczenie w obszarze rekrutacji i selekcji, szkoleń, rozwoju pracowników. Kluczowym zadaniem doradztwa kariery w SGH jest udzielanie studentom pomocy w wyborze kierunku rozwoju, dalszego kształcenia oraz zawodu odpowiadającego posiadanym predyspozycjom i kompetencjom.

 

 Szukasz innych informacji?

 
 

 Studia i biznes

 

Spośród wielu inicjatyw podjętych przez uczelnię jedną z najważniejszych jest powstanie Klubu Partnerów SGH. To wspólny projekt polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw współpracujących z SGH na wielu płaszczyznach. 

W czasie studiów każdy ma szansę na staż czy praktykę w jednej z partnerskich firm naszej uczelni.

Dodatkowo studenci naszej SGH mogą skorzystać z programu Studiuj Praktycznie – wyjątkowej oferty przedmiotów realizowanych przez specjalistów-dydaktyków wraz ze specjalistami-praktykami

 

 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 
W trakcie Dnia Otwartego niektóre z naszych działań wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na ten temat:
1. Administrator Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl​.
3. Cel przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 
  • rejestracji uczestników Dnia Otwartego i informowania ich o ważnych terminach i wydarzeniach związanych z rekrutacją na studia w SGH – w przypadku wypełnienia i przesłania formularza;
     
  • przesłania fotografii wykonanych w ramach akcji „Zdjęcie z rekinem biznesu SGH” na podany adres e-mail oraz wysyłania informacji o ofercie edukacyjnej – w przypadku wzięcia udziału w tej akcji;
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tzn. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
5. Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, a także podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.
7. Czas przetwarzania danych osobowych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od momentu ich pozyskania lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
8. Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO.
9. Informacja o prawie wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
Ponadto informujemy, że w trakcie Dnia Otwartego będą wykonywanie fotografie oraz nagrywane filmy w celu udokumentowania przebiegu wydarzeń, które zostaną opublikowane na stronie internetowej SGH oraz w mediach społecznościowych SGH (Flickr, Facebook, Instagram, Youtube, Linked in, Twitter). ​
 
 
 

 GRUPY REKRUTACYJNE NA FACEBOOKU

 
Zapraszamy do naszych grup rekrutacyjnych na Facebooku – poruszamy tam najważniejsze tematy związane ze zbliżającą się rekrutacją, dołącz:

 

 SGH w rankingach

 

WIĘCEJ >

 

 

 Potwierdzona jakość

 
​​Polskie i międzynarodowe akredytacje to najlepsze potwierdzenie najwyższej jakości studiów oferowanych przez SGH.
 

 Studia w SGH

 
 

 Zobacz także

 
 

 Równoległe programy

 
 

 broszury informacyjne

 
okladka-licencjackie-2018-2019.pngokladka-magisterskie-2018-2019.png 
 InformatorSGH-pl.png
 

 Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162,
pok. 37, parter

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

Jak do nas dojechać