Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​​Celem studiów jest zapoznanie uczestników z regulacjami wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu oraz praktycznymi kwestiami wynikającymi z tych regulacji dla funkcjonowania rynków energii w Polsce i Unii Euroepejskiej. Z uwagi na specyfikę energii jako towaru i jej wieloaspektowe znaczenie dla współczesnej gospodarki, słuchacze studiów wyposażeni zostaną w wiedzę, z zakresu ekonomii (w tym instytucjonalnej), prawa, finansów i ochrony środowiska i nowych technologii. Celem jest także wzbogacenie wiedzy kadry zarządzającej sektora z zakresu funkcjonowania rynku, dokonywania właściwych wyborów ekonomicznych w nowych uwarunkowaniach, jak również budowania średnio- i długookresowej strategii przedsiębiorstw. Poprzez uczestnictwo w programie i zdobytą wiedzę oraz umiejętności, słuchacze studiów będą w swoim środowisku zawodowym właściwie przygotowanymi do wyzwań związanych z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań gospodarki opartej na wiedzy w obszarze energii.

informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Karolina Nivette
tel. 22 564 9349, 22 564 9350
e-mail: Karolina Nivette 

STRONA P​ROGRAMU​