Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
studia skierowane do:

​Pracownicy przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, a także zatrudnieni w instytucjach wspierających działalność innowacyjną (np. centra transferu technologii, inkubatory technologiczne) oraz w sektorze publicznym.

cel studiów:

​Najważniejszym celem Podyplomowych Studiów Ekonomii Innowacji jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony prawnej dóbr niematerialnych oraz transakcji na tych dobrach. Realizacja studiów w tym obszarze tematycznym przyczyni się do zwiększenia świadomości przedsiębiorców w zakresie możliwości wykorzystywania praw własności intelektualnej oraz znaczenia innowacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Program kształcenia będzie wzmacniał zdolności i motywację uczestników do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków.

STRONA PROGRAMU

czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 5800 zł (firmy - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość wpłaty w dwóch ratach).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer konta dla edycji I ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja I zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016, zajęcia rozpoczną się w październiku 2015 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na I edycję studiów została zakończona.

REKRUTACJA ONLINE

organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się
w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia w ramach studiów odbywają w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

program studiów:
  1. Ekonomia innowacji
  2. Przedsiębiorczość technologiczna
  3. Finansowanie projektów innowacyjnych
  4. Strategie konkurowania i marketing innowacji
  5. Podstawy prawa własności intelektualnej 
  6. Procedury patentowe (warsztaty)
  7. Wycena własności intelektualnej (laboratorium komputerowe)
  8. Systemy innowacji w gospodarce światowej i polityka innowacyjna

    Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych.
wykładowcy:

​Zajęcia prowadzą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktycy, m.in. praktycy z Urzędu Patentowego RP.

tryb naboru:

​​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE). 

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Na zakończenie studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego.

kierownik programu:

dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH

sekretariat studiów:

Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 33
02-513 Warszawa

telefon: 225649349, 8495084
faks: 226466115

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

dodatkowe informacje: