Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Obecnie na rynku istnieją nieusankcjonowane prawnie i niezatwierdzone przez regulatora rynku finansowego (KNF) certyfikaty dla doradców finansowych, które mogą dezinformować klientów o kompetencjach obsługujących pośredników. Ponadto instytucje finansowe wprowadzają coraz bardziej skomplikowane pod względem prawnym i zasad działania produkty i usługi, które wymagają poświęcenie dużo czasu na ich zrozumienie. Przy tym klienci nauczeni doświadczeniem stają się bardziej świadomymi i wymagającymi konsumentami. W takiej rzeczywistości gospodarczej, osoby zajmujące się zarządzaniem finansami klientów indywidualnych zgłaszają potrzebę nabycia użytecznej i kompleksowej wiedzy o produktach i usługach, a także o nowoczesnych metodach obsługi klienta.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, w 2008 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie opracowany został autorski program studiów, na podstawie którego mają być kształceni profesjonalni i niezależni doradcy finansowi. Uwzględniono w nim zagadnienia szeroko pojętego rynku finansowego oraz istniejące na nim produkty i usługi. Kompleksowy i wszechstronny, a przede wszystkim praktyczny program studiów zapewnia wykształcenie w zakresie planowania i optymalizowania gospodarki finansowej klientów indywidualnych.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy potrzebnej do wykształcenie kompetencji, które są niezbędnej w pracy do objęcie klienta indywidualnego kompleksowym, profesjonalnym i niezależnym doradztwem finansowym. Absolwent studiów będzie przygotowany do pogłębionej analizy sytuacji ekonomicznej każdego gospodarstwa domowego oraz skonstruowania indywidualnej strategii finansowej zgodnie z potrzebami i preferencjami klientów, obejmującej zarówno plan wydatków, oszczędności, jak i inwestycji.

Co roku wykładowcy studiów aktualizują swoje zajęcia o nowe przepisy regulujące branżę, a także produkty i usługi pojawiające się na rynku finansowym. W 2017 roku opublikowano nową ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która radykalnie wpływa na rynek doradztwa finansowego. Ustawa wprowadza obowiązek dla doradców finansowych, aby zdali egzamin organizowany przez KNF i tym samym uzyskali wpis do rejestru pośredników kredytowych zezwalający na prowadzenie działalności na rynku finansowym. Podyplomowe Studia Doradztwa Finansowego przygotuję słuchaczy do zdania wymaganego przez KNF egzaminu.

Informacji udziela:

mgr Andrzej Metelski 
Instytut Zarządzania Wartością