Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
cel studiów:

​Celem studiów podyplomowych jest  kształcenie kadry specjalistów - analityków bankowych. Wiedza zdobyta i pogłębiona w trakcie studiów znajduje zastosowanie w pracy współczesnych instytucji finansowych, w tym przede wszystkim banków uniwersalnych i specjalistycznych oraz domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń, towarzystw i funduszy inwestycyjnych. Wiedza pozyskana w czasie studiów jest też przydatna dla klientów instytucji finansowych, w szczególności przedsiębiorstw.

STRONA PROGRAMU

czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł - w przypadku wpłaty jednorazowej, albo 7200 zł - w przypadku wpłaty w dwóch ratach (I rata w wysokości 4200 zł - płatna przy zapisie, II rata w wysokości 3 000 zł płatna do 31 marca 2017 r.)

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja II zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r.

Edycja I została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015, zajęcia rozpoczęły się 15 listopada 2014 r. 

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na II edycję jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

program studiów:

​Program Podyplomowych Studiów dla Analityków Bankowych

Blok I

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa (10 godz.) – prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
 • Case study z analizy finansowej (4 godz.) – dr Sławomira Gołoś
 • Bankowa analiza opłacalności projektów inwestycyjnych (10 godz.) –
  prof. dr hab. Maciej S. Wiatr
 • Case study z project finanse (4 godz.) – dr hab. Paweł Niedziółka prof. SGH
 • Wycena przedsiębiorstwa w procesie analizy fundamentalnej (6 godz.) – dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias prof. SGH
 • Case study z wyceny przedsiębiorstw (6 godz.) – dr hab. Izabela Pruchnicka- Grabias prof. SGH

Blok II

 • Instytucjonalne uwarunkowania działalności bankowej (12 godz.) –
  prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
 • Pakiet CRD IV (6 godz.) – dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH
 • Analiza działalności banku hipotecznego (10 godz.) – dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH
 • Współcześni klienci banków (4 godz.) – prof. dr hab. Małgorzata Bombol
 • System ubezpieczeń (10 godz.) – prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

Blok III

 • Instrumenty rynku pieniężnego – zysk, ryzyko (10 godz.) – prof. dr hab. Jerzy Nowakowski
 • Instrumenty rynku kapitałowego – zysk, ryzyko (12 godz.) – prof. dr hab. Jerzy Nowakowski
 • Instrumenty pochodne – wycena i strategie inwestycyjne (8 godz.) – dr hab. Izabela Pruchnicka- Grabias prof. SGH
 • Bankowe źródła finansowania przedsiębiorstw (10 godz.) – dr hab. Paweł Niedziółka prof. SGH
 • Publiczne instrumenty wsparcia przedsiębiorstw (6 godz.) – dr Piotr Kuszewski
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku (8 godz.) – prof. dr hab. Maciej
  S. Wiatr
 • Analiza innowacji w systemach bankowości zdalnej (10 godz.) – dr Emil Ślązak
 • Big data i ocena efektywności produktów bankowych (8 godz.) – dr Emil Ślązak
 • Wykłady gości zaproszonych przez Kierownika (8 godz.)
 • Seminaria: 36 godzin

Program obejmuje 162 godziny zajęć dydaktycznych, bez godzin seminaryjnych.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLILNE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Aby ukończyć studia, słuchacz musi zaliczyć/zdać egzaminy z przedmiotów przewidzianych w programie oraz napisać i obronić pracę dyplomową z tematyki objętej powyższym programem.

kierownik programu:

​prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

sekretarz programu:

​mgr Agnieszka Łukasiewicz
e-mail: alukasi@sgh.waw.pl
telefon: 225649263

sekretariat studiów:

​Instytut Bankowości
ul. Wiśniowa 41
budynek W, pokój 79
02-520 Warszawa

telefon: 225649263

Adres do korespondencji:
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Instytut Bankowości
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

mgr Agnieszka Łukasiewicz
e-mail: alukasi@sgh.waw.pl
telefon: 225649263

dodatkowe informacje: