Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​Co wyróżnia studia Design Management:

 • Program studiów stworzony przez najwyższej klasy specjalistów w zakresie marketingu i zarządzania (SGH) oraz ekspertów w zakresie wzornictwa przemysłowego (IWP)
 • Konkretna, "twarda" wiedza z zakresu zarządzania procesem rozwoju nowego projektu wzorniczego oraz kreowania innowacji poprzez wzornictwo
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków znających realia polskiego rynku – menedżerów zarządzania nowymi produktami oraz projektantów wzornictwa wdrażających produkty na polskim rynku
 • Wiedza z zakresu zarządzania, marketingu i prawa przekazywana także z wykorzystaniem analizy przypadków z zakresu rozwoju nowego produktu
 • Zajęcia warsztatowe w interdyscyplinarnych zespołach na rzeczywistym projekcie w procesie rozwoju nowego nowego produktu
 • Zajęcia prowadzone na wystawach organizowanych w IWP – praca na przykładach dobrze zaprojektowanych produktów
 • Możliwość nawiązania szerokich kontaktów biznesowych wśród projektantów i menedżerów różnych branż
 • Dostęp do największej w Polsce biblioteki wzornictwa i bazy wiedzy z zakresu zarządzania wzornictwem, a także największej biblioteki ekonomicznej (w SGH)
 • Komplet podręczników dla każdego studenta w cenie studiów oraz wysokiej jakości materiały dydaktyczne do wszystkich zajęć
 • Dostęp do podręcznika „Design Management. Zarządzanie wzornictwem” – niedostępny na rynku, pierwszy w Polsce podręcznik z zakresu zarządzania wzornictwem, procesu rozwoju nowego produktu, wydany w ramach projektu IWP „Zaprojektuj Swój Zysk”
 • Specjalne oferty (tylko dla studentów) udziału w imprezach organizowanych w IWP, związanych z zarządzaniem wzornictwem (wystawy, konferencje, warsztaty)
studia skierowane do:

​Studia adresowane są do osób pragnących zdobyć lub udoskonalić umiejętności niezbędne do
zarządzania procesami rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwie.

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków:

 • zarządzania, marketingu (uczelni ekonomicznych)
 • wzornictwa przemysłowego (akademii sztuk pięknych oraz uczelni technicznych)
  inżynierskich
 • a także absolwentów innych kierunków studiów, pragnących rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu projektowania i zarządzania nowym produktem
cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompendium wiedzy z zakresu zarządzania procesami innowacji w produktach. Problematyka ta ma duże znaczenie praktyczne wobec konieczności zwiększania innowacyjności, a w efekcie - konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

STRONA PROGRAMU

korzyści:

​Absolwenci studiów będą specjalistami przygotowanymi do kierowania rozwojem nowego produktu w przedsiębiorstwach i wdrażania go do produkcji oraz efektywnego wprowadzania produktu na rynek.

partnerzy/patroni studiów:


Studia Podyplomowe „Design Management. Zarządzanie rozwojem nowego produktu” są prowadzone wspólnie przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytut Wzornictwa Przemysłowego od 2008 roku.

Podyplomowe Studia „Design Management. Zarządzanie rozwojem nowego produktu” to szansa rozwinięcia pożądanych na rynku kompetencji Menedżera Wzornictwa – zawodu będącego odpowiedzią na rosnące w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu strategii konkurowania poprzez skuteczne wykorzystywanie Wzornictwa.

Współpraca Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i Szkoły Głównej Handlowej zapewnia kompleksowe podejście - umożliwia powiązanie w programie studiów aspektów marketingowych, prawno-organizacyjnych i finansowych zarządzania projektami innowacyjnymi z kwestiami wzornictwa przemysłowego i ergonomii w kształtowaniu nowych produktów.

czesne:

​Czesne za całość studiów (VII edycja 2014/2015) wynosi 7000 zł.

Istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach:

I rata płatna przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych – 4 000 zł
II rata płatna do 31 grudnia 2014 – 3 000 zł
Czesne obejmuje koszt zakupu podręczników, materiałów dydaktycznych i konspektów zajęć, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Wpłaty należy dokonać na konto Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.:
Raiffeisen Bank, Nr 20 1750 0009 0000 0000 0636 0898

Tytuł wpłaty: "Opłata za Studia Podyplomowe" (w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata").

termin uruchomienia studiów:

​Edycja VII została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2014 r.

termin zapisów na studia:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnej edycji proszone są o wypełnienie załączonej wstępnej deklaracji.

organizacja zjazdów:

​Studia podyplomowe „Design Management. Zarządzanie rozwojem nowego produktu” trwają 2 semestry i uruchamiane są zawsze w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku.

Program studiów obejmuje maksymalnie 12 zjazdów sobotnio – niedzielnych.

miejsce zajęć:

​Zajęcia prowadzone się w formie wykładów i warsztatów, w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7.

tematyka studiów:

​Program zajęć obejmuje następujące główne obszary tematyczne:

 • strategie konkurowania – nowy produkt jako narzędzie konkurencji
 • zarządzanie procesem rozwoju nowego produktu
 • wzornictwo przemysłowe
 • ergonomię
 • badania marketingowe i zasady prowadzenia marketingu
 • organizacyjne, finansowe i prawne aspekty rozwoju nowego produktu
program studiów:

​Program studiów - wykaz przedmiotów:

 1. Podstawy marketingu
 2. Strategie konkurowania
 3. Propedeutyka wzornictwa 
 4. Badania marketingowe
 5. Praktyczne zastosowanie zasad ergonomii w procesie rozwoju nowego produktu
 6. Proces rozwoju nowego produktu
 7. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
 8. Finansowanie projektów innowacyjnych
 9. Prawne aspekty zarządzania procesem rozwoju nowego produktu
 10. Zarządzanie marką

Program studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 114 godzin wykładów i 66 godzin warsztatowych.

wykładowcy:

​Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, a także projektanci wzornictwa z wieloletnim doświadczeniem rynkowym, łączący głęboką wiedzę teoretyczną z praktyczną znajomością zagadnień związanych z procesem rozwoju nowego produktu. W trakcie zajęć zostaną wykorzystane doświadczenia z zakresu projektowania wzorniczego, zarządzania innowacjami i zarządzania produktem, zdobyte we współpracy z przedsiębiorstwami.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

wymagane dokumenty:
 • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia.
  Zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego: wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
zasady realizacji studiów:

​Część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów, co umożliwia słuchaczom praktyczne zastosowanie wiedzy poznanej podczas wykładów.

Atutem zajęć warsztatowych są spotkania z projektantami, którzy prezentują najbardziej aktualne praktyki z polskiego rynku.

kierownik programu:

​prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (SGH)

sekretariat studiów:

​Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o.
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
pokój 200, II piętro
telefon: 228600066 (sekretariat)
faks: 228316478

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Marcin Marchwiński
e-mail: Marcin_Marchwinski@iwp.com.pl
telefon: 228600165
fax: 228600311

oraz

Agnieszka Zawada
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 33
02-513 Warszawa
telefon: 225647333
e-mail: azawada@sgh.waw.pl