Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Polski :
OfertaDydaktyczna
Oferta SGH
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​​Celem studiów jest dostarczenie wiedzy w zakresie wykorzystania metod analitycznych (big data analytics) w biznesie. Szczególny nacisk jest położony na poznanie metod analizy wymagań biznesowych, wykorzystania metod eksploracji danych (data mining) oraz efektywnego wykorzystania systemów Business Intelligence (BI) dla wsparcia analiz: finansowych, sprzedaży, kosztów, marketingowych i klienta w celu zwiększania wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Prezentowana będzie również architektura technologiczna BI: hurtownia danych i OLAP. W ramach zajęć jest prowadzona analiza konkretnych przypadków w zakresie: kontroling, sprzedaż,  zarządzanie relacjami z klientami, organizacja projektu wdrożenia BI. Przewidziane są również zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem oprogramowania: Statistica i SAS. Studenci otrzymają dostęp do pakietów analitycznych: SAS, SPSS i Statistica. Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów zarówno ze świata akademickiego jak i praktyki biznesowej.

kontakt:

Ilona Jastrzębska
tel. 225649237, 503111551