Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
studia skierowane do:
  • ​Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w administracji publicznej,
  • Osoby planujące awans na stanowiska kierownicze w administracji publicznej.
cel studiów:

​Akademia Zarządzania w Administracji pozwala na pozyskanie praktycznych umiejętności kierowniczych i aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania w jednostkach administracji publicznej. Uczestnicy studiów poznają najlepsze praktyki zarządzania w administracji publicznej dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń z ekspertami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne.

czesne:

​Koszt za całość studiów wynosi 6500 zł.

:: Numer rachunku dla edycji I ::

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
04 1240 6960 5005 0601 0198 0001
tytuł wpłaty: "nazwisko i imię uczestnika, 500-06-0198"

termin uruchomienia studiów:

​Edycja I zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2012 r.).

termin zapisów na studia:

​Obecnie trwa rekrutacja.

organizacja zjazdów:

Zajęcia prowadzone będą w soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu.

tematyka studiów:

​Akademia Zarządzania w Administracji koncentruje się na kształtowaniu umiejętności i przekazywaniu najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania w administracji publicznej. Zajęcia są prowadzone przez wybitnych praktyków z całej Polski. Eksperci posiadają doświadczenia we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej w Polsce i innych krajach. Pełnią funkcje kierownicze i eksperckie we współpracy z KPRM, Ministerstwami, Urzędami Centralnymi, Urzędami Wojewódzkimi, Sądami Rejonowymi i kręgowymi, Prokuraturą, organizacjami administracji samorządowej.

program studiów:

​Ramowy program studiów:

  1. Wprowadzenie do zarządzania w administracji publicznej.
  2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej.
  3. Kształtowanie umiejętności kierowniczych menedżera administracji publicznej.
  4. Projektowanie skutecznych rozwiązań zarządczych w administracji publicznej.
tryb naboru:

​Liczba słuchaczy: 40 osób.

wymagane dokumenty:
kierownik programu:

​dr Tomasz Rostkowski

sekretarz programu:

​mgr Rafał Łabędzki
telefon: 794222392

sekretariat studiów:

​Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
budynek G, pokój 102

telefax: 225649450
e-mail: rl37606@sgh.waw.pl