Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Celem studiów jest:

  • ​Zapoznanie słuchaczy z rolą i ewolucją zakupów w przedsiębiorstwach, specyfiką procesów zakupowych, wpływem zakupów na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz rentowność i wartość firmy, miejscem i rolą zakupów w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
  • Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi decyzjami podejmowanymi przez menedżerów w dziedzinie zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw oraz metodami i narzędziami wspomagającymi podejmowanie tych decyzji. 
  • Wskazanie powiązań pomiędzy zakupami a zarządzaniem strategicznym, finansami, rachunkowością zarządczą, zarządzaniem operacjami, zarządzaniem kapitałem ludzkim czy technologiami informatycznymi w firmach oraz w ramach łańcuchów dostaw, jak również przedstawienie strategii zakupowych i strategii łańcuchów dostaw na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania. 
  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę o dobrych praktykach biznesowych w dziedzinie zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw poprzez prezentacje przedstawicieli polskiej praktyki gospodarczej oraz analizę przypadków przedstawiających konkretne przedsiębiorstwa i sytuacje menedżerskie w Polsce i zagranicą.

kontakt:

Barbara Ocicka
e-mail: Barbara Ocicka​
tel. 22 564 93 26​