Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych. Jego realizacja przesądziła o tym, iż program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, psychologii z uwzględnieniem najnowszych trendów na rynku turystycznym. Tak skonstruowany program umożliwia zarówno przekazanie wiedzy przydatnej do otwarcia własnego biznesu turystycznego jak i pogłębienie wiedzy przydatnej w pracy w przedsiębiorstwach oraz innych jednostkach.

informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
tel. 22 564 93 49
e-mail: Karolina Nivette

STRONA PROGRAM​U