Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​Celem Podyplomowych Studiów Menedżer Marketingu jest podwyższenie kompetencji jego uczestników w zakresie zarządzania marketingowego. Dostarczają zatem wiedzy niezbędnej do podejmowania rynkowych decyzji, zarówno dotyczącej uwarunkowań tych decyzji, jak i strategii, które one realizują. Program przewiduje kształtowanie praktycznych umiejętności badania otoczenia organizacji, a także posługiwania się technikami marketingowymi i instrumentami marketingu. Uwzględnia zmiany dokonujące się w praktyce marketingu wynikające z upowszechnienia nowoczesnych technologii komunikowania.

informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
tel. 22 564 93 49
e-mail: Karolina Nivette

STRONA PROGRAMU