Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​​Potrzeba zwiększenia wiedzy dotyczącej marketingowego zarządzania organizacjami sportowymi wynika z postępującej komercjalizacji sportu i przekształcania się polskich organizacjach sportowych z organizacji non-profit w podmioty komercyjne, funkcjonujące w sferze usług. Kluby sportowe, przekształcane w sportowe spółki akcyjne, muszą działać jak organizacje stosujące marketingową orientację w swym funkcjonowaniu. Funkcjonują na kształtującym się rynku sportowym i powinny stosować właściwe w takich uwarunkowaniach metody działania. Zakres centralnego finansowania sportu, szczególnie zawodowego, stale się zmniejsza i wymagane jest rozwijanie umiejętności sprzedaży produktów sportu, sprzedaży licencji, pakietów reklamowych i sponsoringowych, praw medialnych i pozyskiwania zasobów finansowych w organizacjach samorządowych.

W ostatnich latach pojawiły się też nowe organizacje sportowe, zajmujące się przeprowadzaniem rozgrywek ligowych w swoich dyscyplinach sportu. Planuje się stworzenie kolejnych spółek organizacji sportowych, których menedżerowie będą musieli dysponować wiedzą o zarządzaniu takimi organizacjami.

W Polsce organizuje się też coraz więcej międzynarodowych imprez sportowych, jak np. w roku 2009 Mistrzostwa Europy w siatkówce i koszykówce, w roku 2012 EURO w piłce nożnej. Niezbędna jest więc odpowiednia kadra menedżerów sportu, którzy potrafią takie imprezy organizować współpracując z międzynarodowymi federacjami sportowymi.

W polskich uczelniach wyższych, zarówno w uczelniach ekonomicznych, jak i w akademiach wychowania fizycznego, zakres szkolenia w tej dziedzinie na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych jest jeszcze niewielki, natomiast potrzeby zwiększania kwalifikacji osób zarządzających organizacjami sportowymi są coraz większe. Istnieje też potrzeba przygotowania polskiego sportu profesjonalnego do zasad funkcjonowania w Unii Europejskiej.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w organizacjach sportowych, które prowadzą działalność na dwóch rynkach, czyli skierowaną do odbiorców swych usług (widzów imprez sportowych) oraz do przedsiębiorstw i osób, chcących zainwestować w sport, jak też do sponsorów sportu.

informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
tel. (22) 564 93 49
e-mail: Karolina Nivette

STRONA PROGRAMU