Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
studia skierowane do:
 • ​średnia i wyższa kadra menedżerska działająca w przedsiębiorstwie,
 • osoby pragnące zmienić swój profil działania.
cel studiów:

​Celem studiów jest przygotowanie średniej i wyższej kadry menedżerskiej do prowadzenia działalności marketingowo-logistycznej, menedżerskiej oraz controlingu finansowego.

STRONA PROGRAMU

korzyści:

​Słuchacze otrzymają możliwość zdobycia i pogłębienia wiedzy z zakresu:

 • logistyki w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwa,
 • zasad i metodyki prowadzenia badań marketingowych,
 • prawnych i finansowych aspektów działalności marketingowej przedsiębiorstwa na rynku,
 • poszczególnych elementów marketingu-mix (produkt, cena, kanały dystrybucji i promocja) i marketingu wewnętrznego,
 • tworzenia wizerunku firmy w oparciu o budowanie kultury przedsiębiorstwa.
czesne:

​Opłata za całość studiów 5900 zł (firmy - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość opłaty w dwóch ratach po połowie).

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne. Czesne obejmuje również koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku dla edycji XXX ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT zobowiązane są do poinformowania o tym sekretariat studiów do 7 dni od dokonania wpłaty.

termin uruchomienia studiów:

W roku akademickim 2015/2016, XXX edycja Podyplomowych Studiów Marketingowo-Logistycznych, nie zostanie uruchomiona.

termin zapisów na studia:
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.10, w soboty do godz. 16.00-17.00, co dwa tygodnie z uwzględnieniem dni wolnych od pracy i długich weekendów.

program studiów:
 1. ​Podstawy zarządzania finansami
 2. Zarządzanie ludźmi
 3. Podstawy zarządzanie projektami
 4. Kultura przedsiębiorstwa
 5. Negocjacje – przygotowanie przetargów
 6. Twórcze rozwiązywanie problemów
 7. Podstawy marketingu
 8. Zarządzanie marketingiem
 9. Badania marketingowe
 10. Postępowanie nabywców na rynku
 11. Marketing usług
 12. Marketing instytucjonalny
 13. Marketing bezpośredni
 14. Nowe technologie informacyjne w marketingu – Internet i urządzenia mobilne
 15. Zarządzanie promocją
 16. Zarządzanie strategiczne
 17. Podstawy zarządzania logistycznego
 18. Logistyka dystrybucji-logistyczna koncepcja obsługi klienta
 19. Zarządzanie zakupami
 20. Logistyka magazynowa
 21. E-logistyka
 22. Logistyka zwrotów (reverse logistics)

  Program studiów obejmuje łącznie 166 godzin zajęć dydaktycznych.
wykładowcy:

​Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SGH (pracowników Instytutu Marketingu Międzynarodowego, Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki, Katedry Finansów, Katedry Prawa, Katedry Socjologii) oraz praktyków.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLILNE).

wymagane dokumenty:
zasady realizacji studiów:

​Zajęcia prowadzone są w znacznej części metodą analizy przypadków, pozwalającą na symulowanie rzeczywistej działalności przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym.

warunki ukończenia studiów:

​zakończenie studiów słuchacz przystępuje do egzaminu końcowego. 

kierownik programu:

​prof. dr hab. Halina Brdulak

sekretariat studiów:

​Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pok. 33
02-513 Warszawa

telefon: 228495084, 225649349, 5649350
faks: 226466115

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl  

dodatkowe informacje: