Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Celem studiów jest:​

  • Zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, przyczynami dynamicznego rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce, ich rolą we współczesnym biznesie, trendami rozwojowymi oraz technikami i narzędziami stosowanymi w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. 
  • Poznanie przez słuchaczy podstawowych decyzji podejmowanych przez menedżerów w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz metod i narzędzi wspomagającymi podejmowanie tych decyzji.
  • Wskazanie powiązań pomiędzy logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem, finansami, rachunkowością, zarządzaniem operacjami, jak również przedstawienie strategii logistycznych na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania, takich jak np. Total Quality Management, Lean Management, Time-based Management czy Corporate Social Responsibility.
  • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę o problemach logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw poprzez analizę przypadków przedstawiających konkretne przedsiębiorstwa i sytuacje menedżerskie z USA, Europy Zachodniej, Japonii i Polski, jak również prezentacje najlepszych praktyk polskiego rynku.
  • Umożliwienie poznania doświadczeń innych uczestników Studium w ramach specjalnie zaprojektowanych seminariów.

informacje oraz zgłoszenia:

Sekretariat Podyplomowych Studiów Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw
email: kl@sgh.waw.pl
telefon: 22 564 93 26
fax: 22 564 68 63