Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:
Niestacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej  to czteroletni program kształcenia i pracy naukowej umożliwiający uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia lub finanse lub nauki o zarządzaniu.

Studia doktoranckie w KGŚ przygotowują doktorantów do:
  • prowadzenia samodzielnych badań naukowych
  • współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych 
  • rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego 
  • publikacji naukowej będącej warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego
  • egzaminów doktorskich
  • uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą
  • zatrudnienia w jednostkach naukowych Kolegium Gospodarki Światowej

Uzyskanie kwalifikacji III stopnia oznacza zrealizowanie programu studiów, zdanie egzaminów doktorskich, obronę rozprawy doktorskiej oraz zatwierdzenie nadania stopnia doktora przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej.

STRONA STUDIÓW