Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Polski :
OfertaDydaktyczna
Oferta SGH
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy wszystkim zainteresowanym na temat funkcjonowania gospodarczego regionu Azji i Pacyfiku (ekonomia, finanse, rachunkowość, podatki, prawo, zarządzanie, bezpieczeństwo, negocjacje, rynek pracy, kultura, tradycje). Natomiast celem bezpośrednim jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w firmach współpracujących z rynkiem azjatyckim i w przedsiębiorstwach działających na rynku azjatyckim a współpracujących z europejskim.

Wiedza, którą słuchacze otrzymają w ramach studium pozwoli na bezstresowe podejmowanie działań związanych z gospodarką azjatycką. Wiedza ta jest niezbędna do zrozumienia mentalności tego regionu oraz dokonywania trafnych analiz i ocen. Ułatwi przeprowadzenie negocjacji z partnerami biznesowymi a także kontakty z administracją publiczną.

informacji udziela:
dr Wiktor Bołkunow
tel. 501 642 801
e-mail:
wbolk@sgh.waw.pl