Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Polski :
OfertaDydaktyczna
Oferta SGH
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​Celem studiów jest przedstawianie praktycznych i teoretycznych aspektów programowania, rozliczania i kontroli instrumentów zwrotnych współfinansowanych ze środków europejskich.
W trakcie studium słuchacze będą mieli możliwość nabycia teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z badaniem zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji, funkcjonowaniem rynków finansowych, zarządzaniem ryzykiem portfelowym oraz  konstrukcją i funkcjonowaniem instrumentów dłużnych, kapitałowych, a także instrumentów mieszanych opartych m.in. na łączeniu dotacji z instrumentami zwrotnymi. Słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, podczas których omawiane będą przykłady praktycznej obsługi instrumentów zwrotnych. Zakres studiów został  opracowany, tak aby wypełniał najważniejsze elementy określone w Rozdziale IV Instrumenty Finansowe – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2006 oraz w projektach aktów wykonawczych.