Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Polski :
OfertaDydaktyczna
Oferta SGH
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Studia Podyplomowe „Inżynieria danych – Big Data” z certyfikatem jakości „Studia z Przyszłością" 2016

Studia Podyplomowe „Inżynieria danych – Big Data” z certyfikatem jakości „Studia z Przyszłością" 2017

Studia Podyplomowe „Inżynieria danych – Big Data” z certyfikatem jakości „Studia z Przyszłością" 2018 oraz z "Laurem Innowacji"​​

Kolegium Analiz Ekonomicznych, w tym Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Instytut Ekonometrii oraz Instytut Statystyki i Demografii, wraz ze współpracującymi specjalistami z praktyki gospodarczej serdecznie zapraszają wszystkich chętnych na elitarne roczne Podyplomowe Studia Inżynieria Danych - Big Data.

Przewaga naszych studiów:

Nasza nowatorska i unikatowa na rynku polskim oferta kształcenia różni się od innych dostępnych ofert:

  • nastawieniem na wszechstronną podbudowę informatyczną szeroko definiowanej analityki dużych wolumenów danych,
  • ukierunkowaniem na analitykę dużych wolumenów danych o charakterze biznesowym/ekonomicznym,
  • wysokim poziomem interdyscyplinarności,
  • ekspertami z doświadczeniem praktycznym,
  • dużą liczbą zajęć praktycznych (laboratoria, warsztaty),
  • małą liczebnością grupy,
    a w rezultacie zakresem oferowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz  zdobywanymi efektami kształcenia.

kontakt:

mgr Danuta Polak
tel. 603 191 175
e-mail: Danuta Polak

STRONA PROGRAM​U