Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​Najszerzej pojętym celem studiów jest przygotowanie wysoko kwalifikowanych kadr dla szkół wyższych, instytucji naukowych, organów administracji publicznej, a także specjalistów w dziedzinie stosunków z organizacjami międzynarodowymi oraz wyższej kadry w podmiotach gospodarczych. Dla realizacji tego celu Kolegium Społeczno-Ekonomiczne SGH stwarza słuchaczom warunki dla przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej a tym samym uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej.

W trakcie studiów Kolegium Społeczno-Ekonomiczne SGH realizuje szereg celów cząstkowych. Należą do nich między innymi:

  • przekazanie wiedzy o polityce publicznej, ekonomii i finansach oraz wiedzy z innych nauk społecznych w zakresie odpowiadającym specyfice programowej Kolegium, 
  • kształtowanie niezbędnych umiejętności w zakresie badań naukowych prowadzonych samodzielnie oraz w zespołach badawczych,
  • stworzenie warunków dla uczestniczenia w życiu naukowym Kolegium, do upowszechniania własnych osiągnięć naukowych oraz uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej,
  • umożliwienie uczestnictwa w konferencjach, praktykach naukowych oraz studiach w innych ośrodkach w kraju i zagranicą oraz kształtowanie umiejętności dydaktycznych na poziomie akademickim,
  • ukształtowanie postaw etycznych zgodnych ze społeczną rolą uczonego.

STRONA STUDIÓW