Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​​Celem studiów jest rozszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy w zakresie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych. Na studiach kształceni są absolwenci uczelni wyższych (zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich), którzy zajmują lub w przyszłości będą zajmować kierownicze stanowiska różnych szczebli w podmiotach leczniczych a także pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych, jednostek samorządu terytorialnego, firm farmaceutycznych. 

kontakt:

Katarzyna Michalik-Jaworska
e-mail: Katarzyna Michalik-Jaworska

STRONA PROGRAMU