Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​Edycja IV studiów.

Głównym celem Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Analiz Ekonomicznych (NSD KAE) jest połączenie wiedzy teoretycznej w zakresie szeroko pojętej ekonomii z praktycznym wykorzystaniem metod i narzędzi analiz ilościowych. Słuchacze studiów otrzymują dobre podstawy do przygotowania samodzielnych projektów analitycznych z zakresu: ekonomii matematycznej, ekonometrii, informatyki gospodarczej, statystyki i demografii - co ułatwia w znacznym stopniu przygotowanie rozprawy doktorskiej.

czesne:

​Czesne za pierwszy rok studiów wynosi 7500 zł, za drugi rok 6500 zł, za trzeci rok 5500 zł.
Wpłatę należy dokonać po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

termin uruchomienia studiów:

W roku akademickim 2014/2015 nie jest planowane uruchomienie kolejnej edycji studiów.

termin zapisów na studia:

​Wszyscy kandydaci uczestniczą w rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez Komisję Rekrutacyjną przy KAE.

program studiów:

​Zajęcia są prowadzone według sylabusów przygotowanych dla studiów doktoranckich.

Przedmiot sem. I​ ​sem. II ​ sem. III sem. IV​  sem. V​ ​ sem. VI Razem ​
​1. Makroekonomia ​32 ​32
2. Mikroekonomia​ ​32 ​32
​3. Ekonomia 16​ ​16
4. Demografia​ ​16 ​16
​5. Polityka gospodarcza ​16 ​16
​6. Matematyka ​32 ​32 ​64
​7. Ekonomia matematyczna ​16 ​16
8. Ekonometria​ ​20 ​20
9. Badania operacyjne​ ​20 ​20
​10. Informatyka gospodarcza ​20 ​20
11. Metody statystyczne​ ​20 ​20
​12. Statystyka matematyczna 16​ ​16
​Seminarium ​8 8​ 8​ 8​ ​32
​Liczba godzin semestralnie ​64 80​ 84​ 28​ 56​ 8​ ​320
​Liczba godzin rocznie ​144 112​ 64​ ​320
 

Każdy przedmiot kończy się egzaminem na ocenę .

wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
  • CV,
  • odpis dyplomu,
  • list motywacyjny,
  • opinia samodzielnego pracownika naukowego o kandydacie na studia doktoranckie,
  • deklaracja samodzielnego pracownika naukowego o podjęciu funkcji opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego lub funkcji promotora,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (przesyłany e-mailowo do osób, które zgłoszą chęć aplikowania).

Dokumenty pożądane: wykaz publikacji.

zasady realizacji studiów:

​Studia trwają 3 lata.
Studia są realizowane zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

sekretariat studiów:

​Biuro Kolegium Analiz Ekonomicznych
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Budynek M, pokój 232 (II piętro)

dodatkowe informacje:

​Biuro Kolegium Analiz Ekonomicznych
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Budynek M, pokój 232 (II piętro)
telefon: 225649395
e-mail: ederna@sgh.waw.pl

p. Ewa Dernałowicz