Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
cel studiów:

​Podstawowym celem studiów jest nabycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami (potwierdzone uzyskaniem dyplomu SGH) oraz przygotowanie uczestników Studiów do pracy w zawodzie zarządcy nieruchomości.

czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 5900 zł (firmy – wpłata jednorazowa; osoby fizyczne – możliwość wpłaty w dwóch ratach: każda w wysokości 3000 zł, I rata płatna przy składaniu dokumentów, II rata w wysokości 2900 zł do końca stycznia 2016 r.).

Czesne obejmuje koszt zakupu materiałów dydaktycznych, koszt wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Każdy uczestnik otrzyma zestaw  materiałów dydaktycznych dostosowanych do struktury i treści programu. Program i materiały studiów dostosowane zostały do wymogów praktyki gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami.


:: Numer konta dla edycji XVIII ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (REKRUTACJA ONLINE).

(w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata").

termin uruchomienia studiów:

​Edycja XVIII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2015 r., a zakończą w czerwcu 2016 r.).

termin zapisów na studia:

Rekrutacja prowadzona od 20 lipca 2015 r.

Rekrutacja online.

organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się co dwa tygodnie, w czwartki i piątki, od godz. 16:15 do 20:45 oraz w kilka sobót w godz. 9:00 - 17:00.

miejsce zajęć:

​Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych SGH.

program studiów:

​Program Studiów XVIII edycji składa się z siedmiu części i obejmuje następujący zakres tematyczny:

Część I – Podstawy wiedzy z zakresu prawa – 25 godz.
Część II – Podstawy wiedzy ekonomicznej – 34 godz.
Część III – Podstawy wiedzy technicznej – 28 godz.
Część IV – Zarządzanie nieruchomościami – 55 godz.
Część V – Umiejętności interdyscyplinarne – 14 godz.
Część VI – Seminarium dyplomowe –  5 godz.

Program studiów obejmuje łącznie 161 godzin zajęć dydaktycznych, seminarium dyplomowego i indywidualnych konsultacji.

wykładowcy:
  • pracownicy dydaktyczni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  • specjaliści z praktyki gospodarcej w dziedzinie rynku nieruchomości, inwestycji, zarządzania, finansów i prawa,
  • eksperci (praktycy) z dziedziny zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Rejestracja odbywa się w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest 25 osób.

 

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Na zakończenie studiów słuchacz pod opieką promotora przygotowuje pracę dyplomową (końcową), którą broni przed komisją egzaminacyjną.

kierownik programu:

​dr hab. Gabriel Główka
telefon: 601421298

sekretarz programu:

​Ewa Radziwiłłów

sekretariat studiów:

​Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
Zakład Miasta Innowacyjnego
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 116
02-513 Warszawa

Dodatkowe informacje i zapisy:
Ewa Radziwiłłów
telefon: 225649230
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00