Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​​Celem studiów jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem marką/portfelem marek przedsiębiorstwa.

​Studia skierowane są do kierowników marek, kierowników produktów, pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych, domów mediowych, pracowników działów PR oraz innych osób:

  • pragnących pogłębić wiedzę na temat strategicznych aspektów zarządzania marką jako istotnym niematerialnym aktywem przedsiębiorstwa,
  • zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat specyfiki działań związanych z kreowaniem silnej marki,
  • pragnących poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętności na temat przygotowywania i wdrażania operacyjnego programu działań dla marki,
  • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia i wykorzystania marki jako czynnika przewagi konkurencyjnej firmy na rynku,
  • pragnących poszerzyć umiejętności w zakresie zarządzania portfelem marek przedsiębiorstwa,
  • zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat mechanizmów oddziaływania marki na decyzje zakupowe nabywców,
  • pragnących poszerzyć wiedzę o metodach badań marketingowych służących podejmowaniu optymalnych decyzji odnośnie do marki,
  • pragnących poznać nowe techniki komunikowania atrybutów marki,
  • zainteresowanych problematyką współpracy przedsiębiorstw z agencjami reklamowymi i domami mediowymi w zakresie kreowania marki,
  • pragnących poszerzyć wiedzę o korelacjach między kreowaniem marki / marek a tworzeniem jednolitego wizerunku przedsiębiorstwa.

informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Karolina Nivette
tel. 22 564 93 49
e-mail: Karolina Nivette

STRONA PROGRAMU