Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
studia skierowane do:

​Studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw i organizacji zajmujących się systemami informatycznymi oraz prezesów i członków zarządów firm i korporacji podejmujących decyzje infrastrukturalne.

cel studiów:

​Celem studiów jest dostarczenie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania technologii Cloud computingu w kształtowaniu nowoczesnych modeli biznesu. Szczególny nacisk zostanie położony na efektywność zastosowania tej technologii i zmiany jakie ona przynosi w funkcjonowaniu firmy, jej efektywności i możliwościach poprawy pozycji konkurencyjnej biznesu a docelowo wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

STRONA PROGRAMU

partnerzy/patroni studiów:

​Głównym partnerem technologicznym jest firma Microsoft Polska. Część zajęć laboratoryjnych będzie się odbywała w siedzibie firmy Microsoft Polska.

czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7800 zł (wpłata jednorazowa). Możliwa jest także płatność w dwóch ratach (po 3900 zł każda). W przypadku płatności w ratach sprecyzować numer raty (I/II rata).

Opłata za studia (całość lub pierwsza rata) powinna zostać uiszczona najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zajęć. W przypadku płatności w ratach druga rata powinna zostać uiszczona najpóźniej do dnia 31.01.2015 r. Każdorazowo po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia drogą mailową do sekretarza studiów lub faxem na nr 225649532.

Jeśli do wpłaty ma zostać wystawiona faktura VAT, to prosimy o dopisanie takiej informacji na potwierdzeniu przelewu (wraz z podaniem pełnych danych do wystawienia faktury).

:: Numer rachunku dla edycji III ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

:: Numer konta dla edycji II ::

05 1240 6960 5005 0601 0142 0002
tytuł wpłaty: nazwisko, imię, 500-06-0142 (jest to numer konta księgowego) 

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

termin uruchomienia studiów:

Edycja III zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 (zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2015 r., a zakńczą w czerwcu 2016 r.)

Edycja II została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 (zajęcia rozpoczęły się w październiku 2015 r., a zakończą w czerwcu 2015 r.)


termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na edycję III jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym i letnim. Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się w listopadzie danego roku i kończą w czerwcu następnego roku natomiast zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się w lutym/marcu danego roku i kończą w styczniu/lutym następnego roku.

program studiów:

​Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

Blok I: Ekonomia i organizacja biznesu w technologii Cloud computingu ( w chmurze): Blok ekonomiczny

Blok II:. Korzyści i koszty przetwarzania z zastosowaniem technologii Cloud computingu: Blok finansowy

Blok III: Zarządzanie technologią Cloud computingu – od wdrożenia do utrzymania: Blok menedżerski

Blok IV: Bezpieczeństwo rozwiązań przy zastosowaniu technologii Cloud computingu : Blok organizacyjno- prawny

Blok V: Architektura aplikacji i rozwiązań opartych o technologię Cloud computingu – Blok techniczny

Program studiów obejmuje łącznie 172 godziny zajęć dydaktycznych (wykłady. warsztaty i ćwiczenia).

wykładowcy:

​Wykłady akademickie są prowadzone przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej i doświadczonych praktyków (m. in. specjaliści z firmy ATM S.A.) oraz Microsoft Sp. z o.o.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE​).

Warunkiem dodatkowym dla kandydatów na studiach jest znajomość systemów informatycznych.
Słuchacze muszą mieć ukończone studia magisterskie.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem zaliczenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego w formie testowej oraz przygotowanie pracy dyplomowej dotyczącej wybranej przez studentów tematyki objętej programem. 

kierownik programu:


sekretariat studiów:

​Katedra Systemów Zarządzania
ul. Rakowiecka 24
budynek A, pokoje 308, 309 oraz 325
02-521 Warszawa

telefon: 225649305
fax: 225649305

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
mgr Grażyna Rybarska
e-mail: grybar@sgh.waw.pl
telefon: 516262424

dodatkowe informacje:

​Dodatkowe informacje o studiach w serwisie www.cloudmodels.eu

Rejestracja on-line wkrótce na stronie www.cloudmodels.eu