Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​Pogłębienie wiedzy niezbędnej do pracy w przedstawicielstwach gospodarczych i dyplomatycznych za granicą oraz instytucjach krajowych (urzędy centralne, wojewódzkie, lokalne), rozwijających szerokie kontakty międzynarodowe. Studia oferują też wiedzę przydatną dla osób wiążących swoją karierę zawodową z pracą w organizacjach i instytucjach, których działalność nakierowana jest na przygotowanie do reprezentowania interesów Polski m.in. w Unii Europejskiej.

informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Karolina Nivette
tel. 22 564 93 49
e-mail: Karolina Nivette

STRONA PROGRAMU