Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności organizacji oraz prowadzenia kampanii komunikacyjnych. Studia adresowane są do praktyków zatrudnionych w agencjach reklamowych, domach mediowych lub w firmach prowadzących własna działalność reklamową, oraz do osób planujących rozwój kariery w zakresie reklamy.

W efekcie kształcenia słuchacz będzie umiał:

 • planować i prowadzić kampanię komunikacyjną, 
 • tworzyć strategie reklamowe, 
 • tworzyć strategie komunikacyjne w nowych mediach (np. SoLoMo), 
 • projektować user experience na poziomie produktów, 
 • sporządzić budżet reklamowy, 
 • planować media reklamowe, 
 • interpretować wyniki badań, wskaźniki mediowe i mierniki mediów, 
 • określać i oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowych, 
 • współpracować z mediami, agencjami badawczymi, domami mediowymi i agencjami reklamowymi.

W efekcie kształcenia słuchacz rozwija swoje umiejętności w zakresie:

 • sprawności uczenia się i samodoskonalenia, 
 • rozwiązywania problemów, 
 • analitycznego myślenia, 
 • koordynacji komunikacji marki w różnych kanałach komunikacji.

W efekcie kształcenia słuchacz rozwija swoje kompetencje społeczne w zakresie:

 • komunikacji, 
 • organizacji pracy.

kontakt:

Renata Konopka
telefon: 697621351
e-mail: Renata Konopka

STRONA PROGRAMU