Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​Studia oferują najnowszą wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz ustawy o rachunkowości, a także rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i analizy finansowej, w stopniu niezbędnym dla praktycznego rozumienia, interpretacji treści i wykorzystania informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSR/MSSF.

MSSF zostaną omówione  przez pryzmat:

  • zakresu kluczowych standardów oraz wpływu przyjętych w nich rozwiązań na kształt sprawozdania finansowego i sytuację finansową jednostki sprawozdawczej prezentowaną w tym sprawozdaniu,
  • wpływu na sprawozdanie finansowe ujawnień wymaganych przez poszczególne MSR/MSSF,
  • wpływu na sprawozdanie finansowe różnych metod wyceny dopuszczonych przez MSR/MSSF,
  • możliwości kształtowania sytuacji finansowej prezentowanej w sprawozdaniu finansowym poprzez wykorzystanie informacji z innych niż finansowy działów np. controllingu i rachunkowości zarządczej,
  • ryzyka oszustw w sprawozdaniach finansowych sporządzanych według MSSF,
  • problemów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych w omawianych obszarach,
  • współpracy z biegłym rewidentem.

strona programu