Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Celem Podyplomowych Studiów Prawo i ekonomia rynku kapitałowego jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy. Dzięki omówieniu aspektów teoretycznych oraz analizie praktyki rynkowej absolwenci nie tylko będą świadomiej korzystać z instrumentów kapitałowych, ale również lepiej zrozumieć potrzeby klientów zainteresowanych taką formą finansowania. W związku z tym przy tworzeniu struktury kursu przyjęto dwa założenia.

Po pierwsze rozszerzenie i dywersyfikacja zakresu przedmiotowego części teoretycznej. Trzon kursu stanowi analiza regulacji prawnych. Wykłady prawnicze uzupełnione jednak zostały o wprowadzenie do tematyki nauki o finansach oraz ekonomicznej analizy prawa w zakresie niezbędnym do zrozumienia istoty przedmiotu regulacji. Umożliwi to lepsze zrozumienie pobudek kierujących uczestnikami rynku oraz dostrzeżenie specyfiki poszczególnych instrumentów.

Po drugie nacisk na praktyczne zastosowanie poszczególnych rozwiązań. Na potrzeby poszczególnych tematów wykładowcy będą omawiać najważniejsze kazusy z funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego ostatnich lat, w których wielokrotnie brali bezpośredni udział.​

kontakt:

Marcin Jakubiak
tel. 501 700 047
e-mail: Marcin Jakubiak

STRONA PROGRAM​U