Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​Przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności niezbędnych do skutecznego i efektywnego prowadzenia kampanii promocyjnych za pomocą współczesnych mediów. W szczególności przekazanie wiedzy dotyczącej:

  • zmian zachodzących w mediach omówionych pod kątem ich wpływu na zachowanie adresatów działań promocyjnych,
  • wykorzystania narzędzi promocji nowych mediów (Internet, „mobile”, ale również np.: gry elektroniczne),
  • wpływu atrybutów marki i przekazu na dobór mediów,
  • mechanizmów psychologicznych warunkujących skuteczne kampanie promocyjne,
  • wykorzystania komunikacji nieformalnej w promocji.

kontakt:

dr Sylwia Sobolewska
e-mail: sylwia.sobolewska@sgh.waw.pl
tel. 509 289 389 

STRONA PROGRAMU