Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​Studia są przeznaczone dla:

  • menedżerów przedsiębiorstw wysokiego i średniego szczebla, w tym dyrektorów finansowych, specjalistów ds. strategii, rozwoju i restrukturyzacji, głównych księgowych, specjalistów ds. planowania i analizy ekonomicznej, specjalistów ds. controllingu; właścicieli małych, średnich i dużych spółek, planujących pierwszą emisję akcji (IPO) na giełdzie papierów wartościowych;
  • menedżerów i analityków instytucji finansowych: banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, funduszy private equity / venture capital, NFI, dokonujących wycen przedsiębiorstw;
  • konsultantów, doradców inwestycyjnych, maklerów, pragnących pogłębić swą wiedzę z zakresu metod i technik wyceny wartości przedsiębiorstwa, wartości niematerialnych i prawnych, wartości klienta, kapitału intelektualnego, wartości informacji;
  • rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów, zajmujących się profesjonalnie wyceną przedsiębiorstwa;
  • urzędników reprezentujących Skarb Państwa w procesach prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa;
  • analityków i inwestorów indywidualnych samodzielnie dokonujących analizy opłacalności inwestycji w różne aktywa rzeczowe i finansowe;
  • pracowników Najwyższej izby Kontroli weryfikujących wyceny przedsiębiorstw państwowych. 

kontakt:

Magdalena Cieślik-Kącka
e-mail: Magdalena Cieślik-Kącka
tel. 22 564 86 55
faks: 22 564 86 60
tel. 507 474 474

STRONA PROGRAM​U