Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Celem studiów jest nabycie umiejętności posługiwania się metodami ilościowymi w analizie zjawisk, dających się zaobserwować na rynkach finansowych.

Studia skierowane są do bardzo szerokiego kręgu osób, absolwentów SGH lub innych uczelni:

  • absolwentów studiów licencjackich, kontynuujących studia magisterskie,  
  • absolwentów studiów licencjackich, praktyków życia gospodarczego,    
  • bsolwentów studiów magisterskich, doktorantów, praktyków życia gospodarczego.
Studia mogą cieszyć się zainteresowaniem tych kręgów osób z czterech powodów:
  • pozwalają zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi rynków finansowych, finansów przedsiębiorstwa, a ponadto z metodami ilościowymi stosowanymi w analizie tych zagadnień,
  • obejmują ten wycinek metod ilościowych , który jest wymagany na egzaminach związanych z doskonaleniem zawodowym. Duża grupa absolwentów studiów magisterskich oraz absolwentów studiów licencjackich kontynuujących studia magisterskie przygotowuje się do zdawania poza uczelnią egzaminów kwalifikujących do zawodu doradcy inwestycyjnego, analityka finansowego, agenta firmy inwestycyjnej, maklera papierów wartościowych czy też maklera giełd towarowych, 
  • poszerzają wiedzę z dziedziny zastosowań metod ilościowych tych doktorantów lub praktyków życia gospodarczego, którzy odczuwają potrzebę pogłębienia wiedzy w tym zakresie,
  • duża część zajęć jest wspomagana komputerowo (programy Excel, R).
kontakt:

kierownik XVI edycji studiów:
dr Irena Kasperowicz-Ruka
telefon: 698 592 168
e-mail: Irena Kasperowicz-Ruka


sekretarz XVI edycji studiów:
Maria Sobieszek
telefon: 225648643
e-mail: Maria Sobieszek​

STRONA PROGRAMU