Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​​Celem studiów jest rozwinięcie umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji deweloperskich. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, ale nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów z zakresu zarządzania m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania różnego rodzaju projektów organizacyjnych, a także ich kontrolowania i oceny. Ponadto Słuchacze zapoznają się ze specyfiką prowadzenia działalności w sektorze deweloperskim w kraju i na świecie. Słuchacze uczą się również pracy zespołowej, prezentacji swoich projektów, twórczych metod rozwiązywania problemów, z uwzględnieniem specyfiki działalności deweloperów.

kontakt:

mgr Marcin Jakubiak
e-mail: Marcin Jakubiak
telefon: 22 564 73 24
telefon: 501 700 047