Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodami pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Przekazanie praktycznych umiejętności kalkulacji potrzeb, wnioskowania o fundusze oraz efektywnego administrowania nimi w przyszłości.

Program adresowany jest do osób pragnących wykształcić umiejętność efektywnego zarządzania środkami pomocowymi dostępnymi w ramach polityki spójności. Grupą docelową są:

  • właściciele i pracownicy przedsiębiorstw prywatnych planujących wykorzystanie środków unijnych dla dalszego rozwoju,
  • osoby pragnące rozpocząć własną działalność gospodarczą,
  • pracownicy administracji państwowej i terenowej różnego szczebla,
  • pracownicy organizacji pozarządowych,
  • osoby planujące w przyszłości prowadzić działalność doradczą w zakresie wykorzystania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

kontakt:

dr Marcin Będzieszak 

mgr Anita Krzymicka
telefon: 508 069 841
e-mail: anita.krzymicka@sgh.waw.pl​