Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​​Celem studiów jest kształcenie pracowników dla przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową z zagranicą, spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz firm konsultingowych. Zdobyta w czasie studiów wiedza umożliwi absolwentom wykonywanie analiz rynków zagranicznych, prowadzenie negocjacji i zawieranie umów handlowych z partnerami zagranicznymi, marketing i promocję produktów na rynkach eksportowych, realizację transakcji w handlu zagranicznym oraz wybór optymalnych form jej finansowania i rozliczeń.

informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Karolina Nivette
tel. 22 564 93 49
e-mail: Karolina Nivette

STRONA PROGRA​MU