Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

​​Celem studiów jest zapoznanie uczestników z wiedzą na temat mechanizmów regulujących handel na rynkach energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej i Polsce oraz wiedzą dotyczącą zawierania transakcji handlowych na tych rynkach. Wiedza i kompetencje przekazane w trakcie studiów obejmować będą szerokie spectrum zagadnień związanych z mechanizmami, strukturą i zależnościami złożonego rynku energii, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznego rynku Unii Europejskiej.

informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Karolina Nivette
tel. 22 564 9349, 22 564 9350
e-mail: Karolina Nivette 

STRONA PROGRA​MU