Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
Academy of Young Economist Children’s Economic University Preparatory Courses in Economics Bachelor Studies Master Studies Post-Graduate Studies Doctoral Studies MBA Studies Language Courses Professional Trainings E-Learning University of Third Age Study in Polish
 

 Contact

 

​Information and registration:

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
budynek M, pok. 307
ul. Madalińskiego 6/8
02 - 513 Warszawa
tel: 22 564 93 02
e-mail: keifst@sgh.waw.pl

 

 Secretary

 
​dr Agnieszka Wójcik-Czerniawska
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
budynek M, pok. 307
ul. Madalińskiego 6/8
02 - 513 Warszawa
tel: 22 564 93 02
e-mail: keifst@sgh.waw.pl
 

 Director

 
​​Professor Krzysztof Marecki, Ph.D.
Program Director

SGH Warsaw School of Economics